Fonds op naam

Wilt u een bedrag schenken aan een bepaald doel of thema? Dan is het inrichten van een Fonds op naam een passende schenkvorm. 

Is een Fonds op naam eenmaal ingericht en zijn de afspraken over doelstelling en werkwijze goed vastgelegd, dan is een Fonds op naam ook een geschikt instrument om testamentair te schenken. Na uw overlijden kan Triodos Foundation uw fonds blijven beheren zoals u dat heeft aangegeven.  

Het Fonds op naam is in principe zichtbaar, en kan dan ook worden genoemd op de website en in het jaarverslag van Triodos Foundation. Wilt u dit liever niet, dan is een anoniem Fonds op naam ook mogelijk.

Als schenker blijft u op de achtergrond, zolang als u dat wilt garanderen wij uw anonimiteit.

Quadrant Fonds

Dit fonds richt zich op de toepassing van zonne-energie in ontwikkelingslanden.

Ombrello Fonds

Een fonds gericht op emancipatie, educatie en economische ontwikkeling.