Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Organisatie

Ontstaan en bestuur Triodos Foundation

Geschiedenis

De historie van Triodos begon in 1971 bij de oprichting van Stichting Triodos door Lex Bos (managementadviseur), Dieter Brüll (professor fiscaal recht), Rudolf Mees (bankier) en Adriaan Deking Dura (econoom). Eén van de oprichters, dr. Lex Bos, gaf Triodos haar naam: uit het Grieks "tri hodos" ofwel drievoudige weg. Daarbij dacht hij aan gezonde verhoudingen in het maatschappelijk leven, naar de drie idealen uit de Franse Revolutie: vrijheid in het geestelijk leven, gelijkheid in de sociale omgang en broederlijkheid in de economie. De Stichting paste twee maal haar naam aan; eerst naar Stichting Triodos Fonds en in 2006 werd de naam Stichting Triodos Foundation gekozen. De doelstelling bleef dezelfde.
 
Sinds Triodos Bank in 1980 werd opgericht, richt Triodos Foundation zich hoofdzakelijk op het toekennen van donaties. Dit wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van Triodos Bank en haar cliënten in de vorm van vele grote en kleine schenkingen. Triodos Foundation is een stichting en maakt in juridische zin geen deel uit van de bankorganisatie. 
 
Triodos Foundation heeft een bestuur met drie leden; Pierre Aeby (voorzitter), Gera van Wijk (secretaris-penningmeester) en Albert Hollander. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk. De medewerkers van de stichting worden betaald door Triodos Bank, die ook de kantoorkosten voor haar rekening neemt. Verder kan Triodos Foundation gebruik maken van alle faciliteiten die de kantoororganisatie van Triodos Bank biedt. Zo blijven de kosten die Triodos Foundation zelf maakt, en welke uit haar eigen vermogen worden betaald, laag. 
 
Vestigingen van Triodos Bank in België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje hebben elk een eigen stichting.