Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Missie

Uw schenking draagt bij aan positieve verandering

Article missie

Vanuit de visie dat vrij geld bijdraagt aan duurzame verandering en levenskwaliteit, wil Triodos Foundation mensen en organisaties met zijn diensten helpen geld beschikbaar te stellen voor vernieuwende initiatieven, in de vorm van vrije schenkingen.

Triodos Foundation kent drie werkgebieden: Natuur en Milieu, Mens en Maatschappij en Internationale Samenwerking. Binnen deze gebieden richten we ons op de thema’s biologische landbouw, duurzame energie, kunst en cultuur, dierenwelzijn, armoedebestrijding en het duurzaam zelfstandig solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden. Vernieuwing, gericht op een duurzame samenleving, dat is de bindende factor.

Volgens de statuten heeft de Stichting Triodos Foundation als doelstelling: "… initiatieven te bevorderen en te nemen, die een aanzet willen geven tot maatschappelijke vernieuwing of bijdragen aan een meer bewuste omgang met geld."

In de praktijk geven wij dit vorm door projecten te steunen die met waardevolle, vernieuwende initiatieven bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. In onze visie een samenleving met aandacht voor levenskwaliteit.

Contact

Neem contact met ons op