Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Natuur en Milieu

Natuur en milieu

Triodos Foundation schenkt aan organisaties die positief bijdragen aan natuur en milieu. Triodos Foundation selecteert initiatieven die een langdurige verandering beogen. U kunt hierbij denken aan duurzame energieprojecten en biologische landbouw.

Wilt u bijdragen aan het themafonds Natuur & Milieu? Dat kan door te schenken aan bankrekening NL90 TRIO 0212 1595 34 t.n.v. STF Natuur en Milieu.

X Klimaatverandering

Menselijk energie- en landgebruik heeft invloed op ons kwetsbaar klimaat. Plaatselijk kunnen de effecten sterk verschillen. Triodos Foundation erkent de urgentie van het klimaatprobleem en steunt daarom projecten die duurzaam energiegebruik mogelijk maken.

X Broeikasgassen

De wereldwijde toename in de kooldioxide concentratie is vooral het gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen en veranderingen in landgebruik, terwijl die in methaan en distikstofoxide vooral veroorzaakt zijn door de landbouw.

X Dierenwelzijn

De relatie tussen mens en dier staat regelmatig onder druk. Triodos Foundation steunt ondermeer een onderzoek naar bijensterfte en een onderzoek naar de positie van proefdieren in het MVO-beleid van ondernemingen.

X 100% Duurzame energie

Ons doel voor de lange termijn is een complete overgang van op koolstof gebaseerde energiebronnen naar duurzame energie.

X Biologische landbouw

Prof. Dr. Roel Coutinho, RIVM: "Nederland heeft het hoogste gebruik van antibiotica in de veehouderij van heel Europa" Het gebruik van antibiotica in de veehouderij geeft een zeer groot risico voor de mens. In de biologische landbouw is preventief gebruik van antibiotica en synthetische geneesmiddelen verboden.

X Bijensterfte

Bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van alle plantbestuivingen door insecten, het is daarom belangrijk om de oorzaken van bijensterfte, zoals het gebruik van systemische pesticiden, te leren begrijpen en te verminderen.

X Verband

Alle crises waarvoor de wereld zich momenteel gesteld ziet - de energiecrisis, de klimaatcrisis, de voedselcrisis en de financiële crisis - houden verband met elkaar.  Wanneer één crisis wordt bestreden, worden ze allemaal bestreden.

X Biodiversiteit

Biologische landbouw is goed voor biodiversiteit. Meer micro-organismen en regenwormen in de grond. Bodemleven bepaalt de vruchtbaarheid en waterhuishouding. Meer wilde planten en de soortenrijkdom aan wilde planten is 57% groter dan in de gangbare landbouw.

Contact

Neem contact met ons op

Fonds op naam

Laat uw schenkgeld bijdragen aan vernieuwende initiatieven

Doe een aanvraag

Doe een aanvraag voor een project