Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Mens en Maatschappij

Mens en maatschappij

Het werkgebied mens & maatschappij is zeer gevarieerd. De initiatieven zijn altijd een expressie van individuele personen en/of stichtingen die gericht zijn op verbetering van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit in onze samenleving.

Wilt u bijdragen aan het themafonds Mens & Maatschappij? Dat kan door te schenken aan bankrekening NL20 TRIO 0212 3449 00 t.n.v. STF Mens en Maatschappij.

X Natuur en voeding

We hebben 40 jaar ervaring met het ondersteunen van initiatieven in verschillende sectoren. Interessant zijn projecten op het grensvlak van natuur, biologische landbouw, gezonde voeding en onderwijs. Kennis van de natuur en gezond eten blijkt niet meer vanzelfsprekend.

X Zorgboerderijen

Naar verwachting zal het aantal zorgboerderijen de komende jaren groeien naar 2000. Zorgboerderijen bieden nieuwe kansen voor de zorg, voor behoud van het platteland en voor een verantwoorde voedselproductie. Triodos Foundation steunt onderzoek en de vorming van een branchevereniging.

X Integrative medicine

Integrative Medicine (IM) richt zich niet alleen op klachten en ziekte. De nadruk ligt op preventie, een helende omgeving, het welbevinden van de patiënt. Artsen passen traditionele en nieuwe technieken toe. IM is een innovatief concept dat met name in de Verenigde Staten ingang vindt. Triodos Foundation steunt verschillende initiatieven en onderzoek naar IM.

X Muziek

Samen met je ouders of met je school zingen en muziek beleven is niet voor elk kind weggelegd. Triodos Foundation steunt programma's van het Concertgebouw Fonds, Music Matters in Rotterdam en Het Filiaal in Utrecht om dit weer te stimuleren.

X Oorlog en vrede

Triodos Foundation steunt Musicians without Borders om met lokale organisaties en muzikanten oorlogswonden van kinderen te helen. Het werk geeft hoop voor een nieuwe generatie van vrede. Ook steunen we Kreddha in haar belangrijke werk om intrastatelijke conflicten op te lossen en burgeroorlogen te voorkomen.

X Onderzoek gezondheid

Met verschillende partners steunt Triodos Foundation onderzoek dat zich richt op een gezonder leefstijl en gezondere voeding. Een voorbeeld daarvan is onderzoek naar de gezondheidseffecten van Biologische voeding.

X Sociaal ondernemerschap

In Zweden is sinds 2008 een opleiding voor jonge mensen (18-25) die een positieve verandering in de wereld nastreven. In een programma van een jaar, met 18 nationaliteiten wordt met gerenommeerde sprekers en veel eigen initiatieven een ware inwijdingsweg gegaan. Triodos Foundation juicht dit toe en steunt het werk financieel.

X Jazzconcerten

Er blijkt een behoefte te zijn aan kleine podia, maar die zijn op veel plaatsen verdwenen.Enkele jaren geleden is het initiatief genomen om een serie kleine jazzconcerten te organiseren in Haarlem. Dit wordt gefinancierd vanuit een steunfonds bij Triodos Foundation.

Contact

Neem contact met ons op

Incidentele schenking

U kunt een eenmalige schenking doen aan één van onze projecten.