Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Onze deskundigheid

Stichting Triodos Foundation heeft meer dan 40 jaar ervaring in het werken met schenkgeld ten behoeve van een duurzame samenleving en levenskwaliteit.

Er is een groot nationaal en internationaal netwerk van contacten binnen de werkgebieden Natuur & Milieu, Mens & Maatschappij en Internationale Samenwerking, zowel als in de bancaire sector. Dit maakt het mogelijk beter inzicht te krijgen in de problematiek waar projecten tegen aan kunnen lopen en zorgt voor beter inzicht in de achtergrond van de projectaanvragen.

Naast het opstarten van projecten, denkt Triodos Foundation ook graag mee over de effectiviteit en efficiëntie. 

Natuur en milieu

Natuur en Milieu

Triodos Foundation schenkt aan organisaties die positief bijdragen aan natuur en milieu. Triodos Foundation selecteert initiatieven die een langdurige verandering beogen. U kunt hierbij denken aan duurzame energieprojecten en biologische landbouw.

Wilt u bijdragen aan het themafonds Natuur & Milieu? Dat kan door te schenken aan bankrekening NL90 TRIO 0212 1595 34 t.n.v. STF Natuur en Milieu.

Mens en maatschappij

Mens en Maatschappij

Het werkgebied mens & maatschappij is zeer gevarieerd. De initiatieven zijn altijd een expressie van individuele personen en/of stichtingen die gericht zijn op verbetering van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit in onze samenleving.

Wilt u bijdragen aan het themafonds Mens & Maatschappij? Dat kan door te schenken aan bankrekening NL20 TRIO 0212 3449 00 t.n.v. STF Mens en Maatschappij.

Internationale samenwerking

Internationale Samenwerking

Triodos Foundation draagt bij aan diverse projecten op het gebied van fair trade, schone energie, landbouw, gezondheid, watervoorziening en onderwijs. Deze projecten stellen onze medemens in staat om uit de spiraal van honger en armoede te komen. Toegang tot duurzame financiële diensten ter plekke is in deze context van cruciaal belang.

Wilt u bijdragen aan het themafonds Internationale samenwerking? Dat kan door te schenken aan bankrekening NL68 TRIO 0212 1595 42 t.n.v. STF. Ontw. Samenwerking.