Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Sustainable Finance Lab - Mijn geld gaat goed
Deze projecten ondersteunen wij
Stigma Stigma Mens en maatschappij
Studio 52nd Studio 52nd Mens en maatschappij
Synergized Earth Network Synergized Earth Network Mens en maatschappij
Tempel zonder Drempel Tempel zonder Drempel Mens en maatschappij

Sustainable Finance Lab

Mens en maatschappij

Op initiatief van Herman Wijffels en Klaas van Egmond, beiden verbonden aan de Universiteit Utrecht en het Utrecht Sustainability Institute (USI) en Peter Blom van Triodos Bank is in 2010 het Sustainable Finance Lab opgericht. In dit Lab zijn wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke disciplines samengebracht.

Doel is het ontwikkelen van ideeën voor een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële sector: een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Hiervoor zijn meer fundamentele veranderingen nodig dan wat nu op de maatschappelijke agenda staat.

Het Sustainable Finance Lab organiseert sinds 2011 discussieavonden in de aula van het Academiegebouw te Utrecht. Daarnaast leveren de leden van het Sustainable Finance Lab via individuele en gezamenlijke publicaties en presentaties een bijdrage aan de hervorming van de financiële sector.

http://sustainablefinancelab.nl/

Mens en maatschappij

Het werkgebied mens & maatschappij is zeer gevarieerd. De initiatieven zijn altijd een expressie van individuele personen en/of stichtingen die gericht zijn op verbetering van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit in onze samenleving.

Adres:
Heidelberglaan 2
3584 CS
Willem C. van Unnikgebouw
Utrecht
Nederland