Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Basisboek 'Duurzaam Bouwen' - Mijn geld gaat goed
Deze projecten ondersteunen wij
Bolk's Companions Bolk's Companions Mens en maatschappij
Breekjaar Breekjaar Mens en maatschappij

Basisboek 'Duurzaam Bouwen'

Mens en maatschappij

Prof. Ir. Kees Duijvestein, emeritus hoogleraar MilieuTechnisch Ontwerpen, faculteit Bouwkunde van de TU Delft, werkt met een team van 40 schrijvers aan het boek ‘Duurzaam Bouwen’. De subtitel luidt '4 keer P, Principes en Praktijk van duurzaam bouwen'. Steeds meer mensen zijn zich er van bewust dat de dreigende milieucrisis en ook de economische crisis, vraagt om een duurzame aanpak.
Prof. Duijvestein pleit voor een aanpak van de crises die in de bouw al veel wordt gebruikt: het streven naar een juiste balans tussen Project, People, Planet en Profit. In de praktijk is hun onderlinge balans vaak nog behoorlijk scheef. Het boek geeft handvatten voor een transdisciplinaire aanpak, waarbij overheden, ontwikkelaars, ontwerpers en bouwers, consumenten, NGO's en universiteiten in het proces zijn betrokken. Ook het ministerie van VROM en de gemeente Den Haag steunen deze uitgave.

http://bit.ly/g9hXbT

Mens en maatschappij

Het werkgebied mens & maatschappij is zeer gevarieerd. De initiatieven zijn altijd een expressie van individuele personen en/of stichtingen die gericht zijn op verbetering van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit in onze samenleving.

Adres:
Delft
Nederland