Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van De Vlinderstichting - Mijn geld gaat goed
Deze projecten ondersteunen wij

De Vlinderstichting

Natuur en milieu

De Vlinderstichting is een natuurbeschermingsorganisatie en doet onderzoek naar de verspreiding van vlinders en libellen. Zij geeft adviezen om te voorkomen dat belangrijke leefgebieden worden vernietigd. Vlinders vliegen echter niet alleen in natuurgebieden, maar ook in bermen, parken, plantsoenen en tuinen. Ook dicht bij huis zet de Vlinderstichting zich daarom in voor verbetering van de natuurkwaliteit. Dat gebeurt door voorlichting en educatieve projecten.

Om vlindersoorten te beschermen is informatie nodig over de verspreidingsgebieden. De Vlinderstichting heeft daarom samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek het Landelijk Meetnet Dagvlinders opgericht om actuele informatie te verzamelen over de veranderingen in de vlinderstand in Nederland. Gedurende het hele seizoen worden elke week gegevens genoteerd over vlindersoorten, routes en aantallen. Op deze manier kunnen mogelijke oorzaken van veranderingen achterhaald worden. Naast de medewerkers van de Vlinderstichting helpen meer dan 2000 vrijwilligers mee aan het doorgeven van waarnemingen, tellingen en inventarisaties. Inmiddels is er ook een Landelijk Meetnet Libellen opgericht.

In steeds meer landen ontstaat behoefte aan dergelijke gegevens. De Vlinderstichting en andere Europese vlinderstichtingen hebben daarom Butterfly Conservation Europe opgericht. Het doel is de vlinderstand in Europa te inventariseren en de samenwerking voor het behoud van vlinders zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De gegevens zullen in een centrale Europese databank op internet worden opgeslagen zodat ze beschikbaar zijn voor onderzoek.

http://www.vlinderstichting.nl

Natuur en milieu

Triodos Foundation schenkt aan organisaties die positief bijdragen aan milieu & natuur. Triodos Foundation selecteert initiatieven die een langdurige verandering beogen. U kunt hierbij vooral denken aan duurzame energieprojecten en biologische landbouw.

Adres:
Wageningen
Nederland