Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Groei naar een Duurzame en Solidaire Economie - Mijn geld gaat goed
Deze projecten ondersteunen wij

Groei naar een Duurzame en Solidaire Economie

Mens en maatschappij

De oecumenische Stichting Oikos maakt zich sterk voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Door middel van campagnes, workshops en lobby wil Oikos politici en burgers aansporen tot actie tegen armoede en onrecht. Verder onderzoekt Oikos ook de oorzaken van armoede.

Volgens de stichting ligt de oorzaak van armoede in de wereld voor een groot deel in de rijke landen. Oneerlijke handelsverhoudingen en grote leningen remmen de ontwikkeling van arme landen. Er zijn vergaande maatregelen nodig om de toenemende armoede tegen te gaan. Oikos wil een mondiale economie die in haar functioneren ecologisch duurzaam is en recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van individuen, bevolkingsgroepen en landen.

In dit verband organiseerde Oikos samen met andere organisaties on 2008 de conferentie ‘Groei naar een duurzame en solidaire economie’. De resultaten van de expertmeetings werden in de conferentie aan een groter publiek voorgelegd en bediscussieerd.

http://www.stichtingoikos.nl

Mens en maatschappij

Het werkgebied mens & maatschappij is zeer gevarieerd. De initiatieven zijn altijd een expressie van individuele personen en/of stichtingen die gericht zijn op verbetering van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit in onze samenleving.

Adres:
Mariahoek 16
Utrecht
Nederland