Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Nationale Proeftuin: bloeiende kernen - Mijn geld gaat goed
Deze projecten ondersteunen wij

Nationale Proeftuin: bloeiende kernen

Natuur en milieu

Stichting De Nationale Proeftuin is opgericht om Nederlanders actief te betrekken bij het onderwerp biodiversiteit. Het eerste project van De Nationale Proeftuin was de website. Particulieren kunnen hun eigen, zelfgekweekte 'gratis' zaad aanbieden of vragen. Tot voor kort bestond op het internet nog geen goed gevulde, vindbare en non-commerciële zadenruilbeurs. Die is er nu wel.

Actie "Bloeiende Kernen"
Samen met de landelijke Vereniging voor Natuur - en Milieueducatie (IVN) organiseerde De Nationale Proeftuin de publiciteitsactie Bloeiende Kernen. In tientallen gemeentes werden zaadjes van inheemse soorten gestrooid door honderden vrijwilligers op aansprekende plaatsen in de stedelijke natuur, rotondes en braakliggend terrein. Het doel was burgers te betrekken bij het onderhoud van stedelijke natuur. De Nationale Proeftuin wil elk jaar zo’n bijzondere zaaiactie organiseren.

"Eeuwig Bloeiende Kernen"
In het vervolgproject "Eeuwig Bloeiende Kernen - een spoor van vernieuwing" wil de stichting laten zien dat Nederlanders zelf een meetbaar effect kunnen hebben bij de aanpak van bedreigde plantensoorten. Samen met Stichting Floron en enthousiaste gemeenten worden Eeuwig Bloeiende Kernen ontwikkeld: akkers en bermen waar duurzaam kwetsbare plantensoorten groeien. Door dergelijke gerichte interventies kan het areaal van plantensoorten, zoals de korenbloem, klaproos en gele ganzenbloem, aanzienlijk worden uitgebreid.

http://www.denationaleproeftuin.nl

Natuur en milieu

Triodos Foundation schenkt aan organisaties die positief bijdragen aan milieu & natuur. Triodos Foundation selecteert initiatieven die een langdurige verandering beogen. U kunt hierbij vooral denken aan duurzame energieprojecten en biologische landbouw.

Adres:
Nederland