Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Proefdieren in het MVO beleid - Mijn geld gaat goed
Deze projecten ondersteunen wij

Proefdieren in het MVO beleid

Natuur en milieu

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is dierproefbeleid nog geen vanzelfsprekendheid. In opdracht van Proefdiervrij heeft de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) gekeken naar de mogelijkheden om dierproeven op te nemen in MVO-beleid. Proefdiervrij wil op basis hiervan met het bedrijfsleven praten over de status van het dierproefbeleid.

Er zijn voor- en tegenstanders van dierproeven. Beide partijen streven vaak hetzelfde doel na: vermindering van het aantal dierproeven. Toch verschillen zij van mening. Over wel of geen openheid bijvoorbeeld en de mate waarin dierproeven kunnen worden verminderd. Er is zelfs sprake van onderling wantrouwen. Maar er is voldoende basis voor een dialoog.

Ondernemingen en belangenorganisaties hebben baat bij een gezamenlijk streven naar vermindering dan wel vervanging van dierproeven. MVO biedt hiervoor een goed kader waarbinnen bedrijven met dierproeven in gesprek raken met stakeholders. Bedrijven informeren over beleid en resultaten en leggen verantwoording af. Er blijken uit de studie van SMO voldoende aanknopingspunten voor een constructieve dialoog. Het boekverslag biedt een stappenplan om tot die gewenste dialoog te komen. Voor Proefdiervrij is deze verkenning een belangrijke eerste stap op weg naar een open dialoog over de positie van proefdieren in het MVO-beleid van ondernemingen.

http://www.proefdiervrij.nl

Natuur en milieu

Triodos Foundation schenkt aan organisaties die positief bijdragen aan milieu & natuur. Triodos Foundation selecteert initiatieven die een langdurige verandering beogen. U kunt hierbij vooral denken aan duurzame energieprojecten en biologische landbouw.

Adres:
Den Haag
Nederland