Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Onderzoek 'Biologisch Gezonder' - Mijn geld gaat goed
Deze projecten ondersteunen wij

Onderzoek 'Biologisch Gezonder'

Natuur en milieu

'Biologisch Gezonder?' is een project waarin verschillende buitenlandse en Nederlandse instellingen, waaronder het Louis Bolk Instituut en Wageningen Universiteit, samenwerken aan een onderzoek naar de gezondheidseffecten van biologische voeding. Omdat over dit onderwerp nog zo weinig bekend is, moet eerst onderzocht worden bij welke orgaanfuncties mogelijke gezondheidseffecten afgelezen kunnen worden. Dit zijn de biomarkers: meetpunten voor gezondheid waarmee positieve of misschien ook wel negatieve effecten aangetoond kunnen worden.

Het onderzoek is uitgevoerd bij kippen, die gedurende twee generaties biologisch dan wel gangbaar voer krijgen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of het biologische voer effecten heeft op de toestand en het functioneren van het weerstandsvermogen van de kippen. Zo kan achterhaald worden of het immuunsysteem een geschikte biomarker is.
De inzet is om op termijn met de gevonden biomarkers vervolgonderzoek te doen bij zoogdieren en uiteindelijk bij mensen.

http://www.louisbolk.org/?page=biologisch-gezonder

Natuur en milieu

Triodos Foundation schenkt aan organisaties die positief bijdragen aan milieu & natuur. Triodos Foundation selecteert initiatieven die een langdurige verandering beogen. U kunt hierbij vooral denken aan duurzame energieprojecten en biologische landbouw.

Adres:
Driebergen
Nederland