Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van IVN Nederland - Mijn geld gaat goed
Deze projecten ondersteunen wij
Hope Flowers Secondary School Hope Flowers Secondary School Mens en maatschappij
Houtebeen Houtebeen Mens en maatschappij
Impactmakers Fund Impactmakers Fund Mens en maatschappij
Institute for Social Banking Institute for Social Banking Mens en maatschappij

IVN Nederland

Mens en maatschappij

'Van Luchtkasteel tot Dassenburcht' is alweer 7 jaar een goedlopend educatief programma voor het basisonderwijs, waarin een school een landgoed in de buurt kan adopteren.
Inmiddels zijn er zo'n 75 landgoederen geadopteert.

Alle activiteiten worden ondersteund door vrijwilligers. Binnen het project wordt aandacht besteed aan het beheer en behoud van waardevolle natuur- en cultuurelementen als een ijskelder, het landhuis, de stallen, de oranjerie, de moestuin en bijzondere flora en fauna. Nieuwe thema's zijn: biodiversiteit en water/waterschappen.

http://www.vanluchtkasteeltotdassenburcht.nl

Mens en maatschappij

Het werkgebied mens & maatschappij is zeer gevarieerd. De initiatieven zijn altijd een expressie van individuele personen en/of stichtingen die gericht zijn op verbetering van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit in onze samenleving.

Adres:
Amsterdam
Nederland