Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Grauwe Kiekendief - Mijn geld gaat goed
Deze projecten ondersteunen wij
Gezonde Gronden Gezonde Gronden Natuur en milieu
Help Humus Help Humus Natuur en milieu

Grauwe Kiekendief

Natuur en milieu

Akkervogels hebben een positief effect op de biodiversiteit. Stichting werkgroep Grauwe Kiekendief zet zich al jaren in voor behoud van bedreigde akkervogels op het platteland. Intensivering in de landbouw zorgt ervoor dat talloze dieren- en plantensoorten verdwijnen, waaronder de Grauwe Kiekendief. Door de inzet van werkgroep Grauwe Kiekendief worden niet alleen verschillende vogelsoorten beschermd, de voorgestelde maatregelen hebben ook een positief effect op de verduurzaming van de landbouw. De kennis die de werkgroep heeft opgebouwd, heeft zeer krachtige argumenten opgeleverd om het beleid in de Europese landbouw te herzien. Veel mensen zijn zich niet bewust van het grote belang van akkervogels voor verduurzaming van de landbouw. Triodos Foundation steunt werkgroep Grauwe Kiekendief omdat zij een van de weinigen is die zich toegankelijk inzet voor landbouwbiodiversiteit en daarmee goede resultaten weet te behalen.

http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl

Natuur en milieu

Triodos Foundation schenkt aan organisaties die positief bijdragen aan milieu & natuur. Triodos Foundation selecteert initiatieven die een langdurige verandering beogen. U kunt hierbij vooral denken aan duurzame energieprojecten en biologische landbouw.

Adres:
Hamrikkerweg 2
9943 TB
Nieuw Scheemda
Nederland