Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van ProefGroen - Mijn geld gaat goed
Deze projecten ondersteunen wij
QuatreMains aan bed QuatreMains aan bed Mens en maatschappij
Rethinking Economics Rethinking Economics Mens en maatschappij

ProefGroen

Mens en maatschappij

Onderzoek naar de effecten van stadslandbouw en voedingseducatie op de gezondheid van kinderen

Een groot deel van de stadsbewoners vervreemdt van de natuur en van landbouw en raakt qua gezondheid steeds verder achterop bij het beter opgeleide, meer verdienende en gezondere deel van de bevolking. Problemen stapelen zich op, wat ook tot economische problemen leidt; lager arbeidspotentieel, hogere sociale kosten en duurdere gezondheidszorg.

Een goed interventieprogramma, gecombineerd met onderzoek kan een situatie opleveren waarnaar vele stadbestuurders nu alleen kunnen verlangen. Het is nodig dat alle losse initiatieven worden geïntegreerd en gecompleteerd tot een samenhangend programma voor scholen, leerlingen en ouders, opgezet in, met en voor de wijk.

Jaap Seidell van de Vrije Universiteit leidt het onderzoek ‘ProefGroen’. Tijdens het onderzoek worden kinderen in achterstandswijken in Amsterdam gevolgd over een periode van vijf jaar, terwijl programma's door de gemeente worden aangeboden die zorgen voor meer kennis van en grotere betrokkenheid bij natuurlijke, biologische landbouw, gezonde voeding en een betere leefstijl met meer beweging en buitenlucht. Het is een multidisciplinair onderzoek waarbij naast gezondheidsaspecten ook de sociale en cognitieve impact wordt gemeten.

https://www.triodos.nl/downloads/over-triodos-bank/kleur-geld/interview-jaap-seidell.pdf

Mens en maatschappij

Het werkgebied mens & maatschappij is zeer gevarieerd. De initiatieven zijn altijd een expressie van individuele personen en/of stichtingen die gericht zijn op verbetering van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit in onze samenleving.

Adres:
Amsterdam
Nederland