Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Aynimundo

Innovatie en internationale samenwerking

Aynimundo werkt sinds 1996 in Peru. De organisatie staat voor innovatie in internationale samenwerking. Ayni komt uit het Quechua: "Ik help jou opdat jij in staat bent een ander te helpen". Mundo is Spaans voor wereld. Aynimundo: een wereld gebaseerd op wederzijdse hulp.

Aynimundo is actief in de sloppenwijken aan de rand van de miljoenenstad Lima in Peru, waar het merendeel van de bewoners onder de armoedegrens leeft. Al ruim 10 jaar biedt Aynimundo een solide basis voor participatieve ontwikkeling op het gebied van onderwijs, milieu en stedelijke ontwikkeling. Aynimundo versterkt en bevordert lokale initiatieven en biedt de noodzakelijke technische ondersteuning om deze plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.

Aynimundo steunt alleen initiatieven die door de bewoners zelf worden genomen om hun levenssituatie te verbeteren. Het initiatief kan klein zijn; de eerste stappen bescheiden; maar als dat het geval is, ondersteunt Aynimundo de initiatiefnemer om zijn draagvlak in de gemeenschap te vergroten.

Aynimundo vertrouwt op de kwaliteiten van de bewoners. Zij hebben geleerd te overleven en zelfs verbeteringen aangebracht onder moeilijke omstandigheden.

Het is vaak niet het gebrek aan capaciteit waardoor ze blijven steken, maar het is het gebrek aan mogelijkheden om hun capaciteiten te ontplooien.

Aynimundo probeert om de band tussen Peru en Europa te versterken. Er is een groep vrijwilligers in Nederland, Duitsland en Zwitserland - Aynimundo Europa - die het werk van Aynimundo steunen; moreel en financieel. De leden van deze groep zijn actief in fondswerving en proberen banden te smeden tussen Europese bedrijven en instellingen en de projecten in Lima.

Het Steunfonds van Aynimundo stelt mensen in staat met grote en kleine (aftrekbare) giften een bijdrage te leveren aan dit prachtige en succesvolle werk. Ook u kunt bijdragen wanneer u dat wilt, giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het rekeningnummer is: 21.24.80.820 t.n.v STF Aynimundo te Zeist.

IBAN: NL78 TRIO 0212 4808 20
BIC: TRIONL2U