Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Student & Gezondheid

Het fonds Student & Gezondheid zet zich in voor de studentengezondheid.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de doelstellingen en werkwijze, als ook informatie over het indienen van een aanvraag.

Het fonds Student & Gezondheid ondersteunt projecten die met studentengezondheidszorg, in de brede zin van het woord, te maken hebben. De doelstelling van het fonds laat zich kort samenvatten als het streven naar een optimaal lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden voor alle studenten aan hoger onderwijs instellingen. Om deze doelstelling te behalen wordt er samengewerkt met onderwijsinstellingen, studenten- en studieverenigingen en andere studentenorganisaties.

Het fonds beheert de middelen die zijn vrijgekomen bij de liquidatie van de vroegere studentenverzekeraar SSGZ. Daarbij gaat het vooral om projecten en activiteiten die de lichamelijke en geestelijke gezondheid van (aankomende) studenten beogen te verbeteren. Daarnaast komen projecten in aanmerking die nadelige gevolgen van een mindere gezondheidstoestand (bijv. door een functiebeperking of psychische aandoening) voor de studie of deelname aan het studentenleven proberen te verminderen. Verder kunnen preventieve activiteiten worden ondersteund.

Hebt u een idee om de gezondheid van studenten te verbeteren? Wilt u graag een project initiëren binnen uw organisatie, maar is het budget ontoereikend? Dan nodigen wij u graag uit om aan de hand van onze criteria te bekijken of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage door het fonds Student & Gezondheid.

Hoe u een aanvraag kunt indienen, leest u op onze 'Aanvragen'-pagina .

Hier schenken wij

Hier schenken wij

Downloads