Aanvraagcriteria

 Erg belangrijk:

 • inspirerend en vernieuwend zijn
 • ontplooit activiteiten die zich verder kunnen verspreiden 
 • bereikt veel mensen of heeft een grote impact 
 • een goed netwerk en maakt gebruik van beschikbare expertise
 • minstens twee andere organisaties nemen deel aan de financiering
 • een goed doordacht projectplan en dekkingsplan
 • een budget waar wij met gemiddeld 5.000-10.000 euro een verschil in kunnen maken

 Belangrijk:

 • bewust en op een verantwoorde manier met geld omgaan 
 • gericht op een duurzame samenleving 
 • werkt op een professioneel niveau 
 • realistische plannen en concrete resultaten
 • beschikken over een onafhankelijk bestuur of adequaat toezicht.

 Minpunt:

 • gebrek aan essentiële informatie (zie Aanvraag Doen
 • relatief hoge kosten hebben 
 • een begroting groter dan 300.000 euro
 • in aanmerking komen voor steun uit grote fondsen
 • heeft alleen lokaal impact
 • betreft een publicatie, film, seminars of congressen of festival

 Sterk minpunt:

 • valt binnen de taak van de (lokale) overheid 
 • zelf als fondsenwervende organisatie of vermogensfonds opereren 
 • nu of in de toekomst commerciële activiteiten willen ontplooien 
 • richt zich op verwerving, onderhoud of inrichting van onroerend goed 
 • gericht zijn op ondersteuning van individuen of individuele activiteiten
 • is opgezet in het kader van een studie of leertraject