Aanvraagcriteria

Pluspunten:

- past bij de missie van Triodos Foundation
- een goed doordacht projectplan en dekkingsplan
- bewust en op een verantwoorde manier met geld omgaan
- gericht op een duurzame samenleving
- ontplooit activiteiten die zich verder kunnen verspreiden
- bereikt veel mensen of heeft een grote impact
- inspirerend en vernieuwend zijn
- een goed netwerk en maakt gebruik van beschikbare expertise
- werkt op een professioneel niveau
- realistische plannen hebben en concrete resultaten nastreven
- minstens twee andere organisaties nemen deel aan de financiering
- beschikken over een onafhankelijk bestuur of adequaat toezicht.

Minpunten:

- onvoldoende informatie verstrekken
- relatief hoge kosten hebben
- een begroting groter dan ca. € 300.000
- heeft alleen lokaal impact
- richt zich op verwerving of onderhoud van onroerend goed
- in aanmerking komen voor steun uit algemene middelen of grote fondsen
- zelf als fondsenwervende organisatie of vermogensfonds opereren
- gericht zijn op ondersteuning van individuele activiteiten
- zijn opgezet door studenten of vergelijkbare groepen
- nu of in de toekomst commerciële activiteiten willen ontplooien
- mede gefinancierd worden door Triodos Bank.