Om jezelf te kunnen ontwikkelen tot een veerkrachtig en creatief mens is meer nodig dan reken- en taalvaardigheid. En in een systeem van beoordelingen aan de hand van toetsen en cijfers gedijt nu eenmaal niet ieder kind even goed. Bij het maken van kunst gaat het om het proces en het ontdekken. Nieuwsgierigheid wordt beloond en niets is fout. Of zoals De Rode Loper Op School het zelf verwoordt: ‘’De antwoorden geef je zelf en worden wel of niet gewaardeerd door anderen.’’

Er is geen goed of fout, er is wel: beter, mooier en wow.

Kunst- en cultuureducatie helpen kinderen ontdekken op welke manieren zij zichzelf kunnen uiten, wat ze zelf allemaal kunnen en hoe ze de ideeën in hun hoofd kunnen realiseren. Door het nadenken over en maken van kunst leer je niet alleen over jezelf en over de ander, maar ook over je omgeving. Kinderen leren met andere ogen naar hun omgeving te kijken en daar verwondering en verhalen in te vinden.

400 kinderen hebben het thema ‘Water in de stad’ verbeeld, foto door Moon Saris

Aanleiding voor de KinderKunstBiennale is het 20-jarige bestaan van Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School. De Rode Loper op School ontwikkelt cultuureducatie projecten samen met kunstenaars en kunstinstellingen. Kunstlessen die aansluiten op de omgeving van het kind en op de actualiteit. Kinderen krijgen de kans om talenten te ontdekken en te ontwikkelen in verschillende disciplines. De KinderKunstBiennale is een nieuwe initiatief van De Rode Loper Op School. Het is geen overzichtstentoonstelling van 20 jaar werk, maar een bloemlezing die laat zien wat cultuureducatie doet.

Beeldmerk KinderKunstBiennale

De expositie neemt ons mee in vijf verschillende werelden: Amsterdam mijn stad, Wonderkamer, Stromend Blauw, Dit ben ik, dit zijn wij en Herdenken & Vieren. Binnen elke wereld zijn kinderen samen met kunstdocenten aan de slag gegaan met verschillende projecten.

Het beeldmerk van de KinderKunstBiennale zijn 6 kinderen uit groep 7 die samen met kunstenaar Guda Koster hebben gewerkt aan hun levende sculpturen. Bij de opening van de expositie moeten we even twee keer kijken, als het kunstwerk bovenaan de trap ineens wegloopt. Bij het maken van de sculpturen komen allerlei thema’s bij elkaar: mode, beeldhouwkunst, fotografie en performance.

Bij Sjakies Insectenbureau leren de kinderen juist onderzoekend en ontwerpend leren. De kinderen leren over Charles Darwin en gaan als jonge onderzoekers in de klas op zoek naar nieuwe, vreemdsoortige dieren. Het leukste project vonden we misschien wel de Eigen Wijsheden, waarvoor de kinderen met kunstdocent Machtelt van Thiel aan de slag gingen met hun eigen spreekwoord. Samen vormde deze een verrassend verzameling nieuwe wijsheden. Zoals deze: Wie veel woorden kent is rijk.

De officiële opening door Wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering Marjolein Moorman, foto door Moon Saris.

Nieuwsgierig geworden?

 

De KinderKunstBiënnale is van 17 september tot 31 oktober te zien in de OBA Oosterdok in Amsterdam. Naast de biënnale expositie worden er in de weekenden en de herfstvakantie verschillende workshops en voorstellingen georganiseerd in samenwerking met Museum het Rembrandthuis, Muziekgebouw, Het Scheepvaartmuseum en Tropenmuseum. Meer informatie over het programma vind je hier.