Stichting ElanArt wil jonge nieuwkomers die net zijn aangekomen in Nederland vanaf het eerste moment ondersteunen. Nieuwkomers krijgen vaak met verwarrende en onzekere situaties te maken. Het doel van ElanArt is om jonge azielzoekers in contact te brengen met diverse mensen en organisaties in Nederland. Nieuwkomers krijgen zo sneller een beeld van de kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

ElanArt doet dat door diverse culturele projecten te starten of te ondersteunen en zo jonge vluchtelingen te motiveren, inspireren en activeren. Elk jaar gaat dit gepaard met een nieuw thema. ElanArt kiest doelbewust voor een universeel thema waarmee iedereen zich kan identificeren, ongeacht zijn of haar culturele achtergrond.

Culture Departure

Het educatieproject van 2020-2021 heet 'Culture Departure', waarbij ervan uitgegaan wordt dat cultuur het vertrekpunt is om afstanden tussen gemeenschappen te verkleinen. Cultuur en creativiteit dragen bij aan grotere sociale cohesie. Zo worden talentvolle nieuwkomers bijvoorbeeld aangemoedigd om ook zelf creatieve workshops te organiseren op de AZC's. In dans, muziek en  theater, maar bijvoorbeeld ook koken.

ElanArt: “Vanaf september 2020 zijn we van start gegaan met ons project Culture Departure op drie verschillende AZC locaties: Nijmegen, Grave en Elderhoeve. Voorheen organiseerden wij veel van onze activiteiten op externe locaties, zoals de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), het ROC Nijmegen en De Lindenberg. Op deze manier zijn jongeren even weg van het AZC en komen ze in contact met leeftijdgenoten uit de Nederlandse samenleving.

Covid-19 heeft ons aan de ene kant beperkt in de mogelijkheden, maar aan de andere kant heeft het ons ook aangespoord tot creatief denken en zoeken naar alternatieven.
ElanArt

Onze focus ligt vooral op hoe we jonge asielzoekers mee kunnen nemen buiten de AZC’s, aangezien zij op dit moment bijna nergens naartoe kunnen. Zodoende hebben we met onze stagiaires en vrijwilligers ideeën ontwikkeld om meer en vaker buiten het AZC te kunnen komen door middel van uitstapjes. Bijvoorbeeld een bezoek aan de Efteling en een fietstocht door de Veluwe.

We zijn ook gaan kijken of we meer gebruik kunnen maken van jongerencentra en sportclubs. Dit heeft als gevolg dat we hiervoor meer budget nodig hebben. Daarvoor zijn we met ons team nieuwe partners en fondsen aan het werven die ons hierin willen steunen.”

Voetbalwedstrijd bij vereniging Eldenia in de omgeving van het AZC Elderhoeve

Onverwacht voordeel

ElanArt: “Voorheen hadden wij alleen activiteiten voor de jongeren, maar omdat wij nu vaker op de AZC’s zijn kunnen er meer mensen van verschillende leeftijden aansluiten! Omdat we te maken hebben met verschillende leeftijden dienen we wel een breder aanbod van activiteiten te hebben.”

Omdat ElanArt de afgelopen periode in kleinere groepjes heeft moeten werken, is besloten minder stagiaires aan te nemen dan normaal. Ze organiseren de activiteiten met voldoende afstand en waar nodig een mondkapje.

Er is bewust gekozen voor stagiaires van de opleiding Social Work, Sportkunde en Bedrijfskunde. Bij Social Work gaat het met name om muziek, theater, dans en beeldende kunsten. Samen met de stagiaires en deelnemers van verschillende AZC’s wordt er gewerkt aan een nieuw theaterconcept en een muziekoptreden. Sportkunde helpt met het verbinden vanNederlandse jongeren en nieuwkomers door middel van een sportevenement.Bedrijfskundebenadert bedrijven die sociaal maatschappelijke initiatieven behartigen en ontwikkelt een verbindend evenement.

Ervaringsdeskundigen

Door oorlog en geweld in het land van herkomst en door hun vlucht naar Nederland zijn jonge vluchtelingen vaak getraumatiseerd. Op een AZC leven ze in onzekere afwachting. Ze hebben weinig bezigheden en weinig perspectief.  De verveling slaat al snel toe. Deze omstandigheden zijn funest voor hun zelfbeeld, hun welbevinden en hun toekomst.

Het inzetten van ervaringsdeskundigen (rolmodellen) voor het werken met de jonge asielzoekers is een zeer bewuste keuze. Asielzoekers hebben huis en haard verlaten en zijn totaal ontworteld. Iemand die deze ontworteling niet heeft meegemaakt kan zich hier heel moeilijk in verplaatsen. Uit ervaring blijkt dat het contact met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt een stuk gemakkelijker verloopt. Er is sneller een vertrouwensband en cultuurverschillen zijn gemakkelijker te hanteren en uit te leggen.

AZC Elderhoeve

Alex Bruning, student International Social Work op de HAN: “Ik loop stage bij Stichting ElanArt en ik voel me hier helemaal op mijn plek. Bij ElanArt maak je gebruik van je creatieve skills, mensenkennis en enthousiasme om daarmee jonge asielzoekers in beweging te krijgen en in aanraking te brengen met de Nederlandse samenleving. Het is erg fijn en dankbaar werk en ik merk zo ontzettend veel enthousiasme vanuit de asielzoekers om mee te doen aan de activiteiten. Stuk voor stuk willen ze heel graag even lachen, plezier maken, creatief bezig zijn en even ontsnappen van het leven op het AZC. Ik heb nu een maand stagegelopen maar ik heb in die korte tijd al zo ontzettend veel geleerd over mensen uit verschillende culturen, hoe je deze mensen kan motiveren en gewaardeerd kan laten voelen en ook veel over mijzelf. Het is ontzettend dankbaar werk en ik kijk er elke week naar uit!”    

Grote wens

ElanArt droomt van het AZC als een stad waar bevlogenheid tussen de Nederlandse samenleving en vluchtelingen hoogtij viert, waar wordt samengewerkt en ruimte is voor groei en ontwikkeling. Een AZC als ideale stad, waarbij mensen bewust zijn van zichzelf en van elkaar. Een stad waarin alle mensen participeren. Een stad waar nieuwkomers hun culturele tradities en talenten inzetten en als bruidsschat meedragen voor de ontmoeting met de Nederlandse samenleving.
 

Triodos Foundation steunt ElanArt


Masoud Rahaee is artistiek leider van ElanArt. Hij is ElanArt gestart vanuit zijn eigen achtergrond als vluchteling. Zijn ervaringen op de weg naar een nieuw leven werden een inspiratiebron en wegwijzer.

Elk jaar brengt ElanArt cultuur, integratie en nieuwe perspectieven samen door jonge nieuwkomers in contact te brengen met diverse opleidingen en organisaties. Het project Culture Departure loopt nog tot juli 2021. In september gaat het project van start met een nieuw thema. Ook dit project wordt gesteund door Triodos Foundation.

Wil je meer zien van ElanArt? Kijk dan hier