Armoede in Nederland: eigen schuld?

Achtergrond

Als je in Nederland opgroeit in armoede, dan is dat vast je eigen schuld. Of toch niet? Studio 52nd toert met de voorstelling ‘Eigen schuld’ langs verschillende middelbare scholen in Nederland. De voorstelling is gedeeltelijk geschreven door jongeren die opgroeien in armoede en is gebaseerd op hun ervaringen.

Op het schoolplein van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer rent een groepje jongens achter een bal aan. Een eindje verderop maakt een viertal meisjes foto’s van elkaar – driftig op zoek naar de perfecte hoek en het perfecte licht. Het is een ijskoude maar zonnige ochtend, de eerste pauze is net begonnen. In de hal van de school is het een drukte van jewelste: overal groepjes leerlingen, jongens die elkaar begroeten met een box, een stelletje dat tegen een pilaar geleund staat en elkaar stiekem kusjes geeft. Er hangt een uitgelaten sfeer – het weekend staat voor de deur en dat voel je.

Studio 52nd maakt de dromen en verhalen van kinderen werkelijkheid op het toneel
Ted van den Bergh, directeur Triodos Foundation

4 vmbo

In lokaal 1.02 maken Fanneke en Wietske, artistiek leider en zakelijk leider van Studio 52nd, zich klaar voor de eerste voorstelling van die dag. De drie acteurs – Yorke Mulder-Bhangoo, Jaike Belfor en Boyd Grund (zie foto) – drinken een kop koffie. Alle tafels in het lokaal zijn aan de kant geschoven en er staat een grote kring met stoelen. De deur van het lokaal zwaait open en twintig leerlingen uit de vierde klas van het vmbo stormen binnen. Ze nemen plek op een van de stoelen en zitten klaar voor ‘Eigen schuld’, de voorstelling van Studio 52nd die sinds maart 2018 wordt gespeeld voor scholieren, beleidsmakers en jeugdprofessionals.

De stelling op het bord wordt aangepast.
De stelling op het bord wordt aangepast.

Geschreven door jongeren

Tijdens de voorstelling nemen de acteurs verschillende rollen in: Yorke is er heilig van overtuigd dat Nederland géén armoede kent – met koeienletters schrijft hij op het bord: ‘Niemand in Nederland is arm’, wat tot verontwaardigd gemompel in de klas leidt. Jaike wil hem ervan overtuigen dat Nederland wel degelijk armoede kent en kan dit onderbouwen met verhalen uit haar eigen verleden – de voorstelling laat zien hoe zij voor het eerst naar de voedselbank gaat. Boyd speelt iemand die bijstand komt aanvragen; vervolgens staat thuis de deurwaarder op de stoep omdat de huur al maanden niet betaald is. Het zijn geen verzonnen verhalen: de voorstelling is gedeeltelijk geschreven door jongeren die zijn opgegroeid in armoede, het verhaal is gebaseerd op hun ervaringen.

Studio 52nd

Project CV

Studio 52nd maakt, samen met jongeren, theatervoorstellingen over actuele maatschappelijke onderwerpen. Het zijn vaak gevoelige thema’s, zoals armoede, radicalisering of homoseksualiteit. De missie van Studio 52nd is om jonge mensen in kansarme situaties een podium en een publiek te bieden. Hiermee willen ze maatschappelijke verharding en verwijdering tegengaan. De voorstellingen worden gespeeld op scholen, maar ook binnen bedrijven en gemeenten.

Discussie

De stelling op het bord wordt uiteindelijk aangepast: ‘Niemand in Nederland hoeft arm te zijn’. De voorstelling eindigt met een pleidooi waarin wordt gesteld dat in Nederland één op de tien jongeren opgroeit onder de armoedegrens. In de Bijlmer is dat zelfs één op de drie. Na afloop gaan de leerlingen tijdens een workshop met elkaar in gesprek. Ze krijgen stellingen voorgeschoteld – ‘Als je arm bent, dan is dat je eigen schuld’ – en gaan hierover in discussie. Ook delen ze hun eigen ervaringen. Zeker de helft van de klas blijkt de verhalen uit de voorstelling te herkennen. “Als wij een keer gaan winkelen voor nieuwe kleren, dan is het écht feest thuis,” aldus een van de leerlingen.

Affiche voor de voorstelling 'Eigen schuld'

Schenkgeld

Studio 52nd maakt voorstellingen over actuele onderwerpen die vaak gevoelig liggen. Ze willen het gesprek en de discussie aanwakkeren. Triodos Foundation steunt Studio 52nd al tien jaar. Ted van den Bergh, directeur Triodos Foundation: “Studio 52nd maakt de dromen en verhalen van kinderen werkelijkheid op het toneel. Dat geeft ze steun en vertrouwen.”
 

Meer informatie over Studio 52nd?

‘Eigen schuld’ tourt nog t/m januari 2019. Meer informatie over de voorstelling?

Fotografie: Ingrid Jongens & Roos Post

Blijf op de hoogte van al het nieuws over Triodos Foundation

Ontvang onze nieuwsbrief in uw inbox

Schrijf u in

Gerelateerde artikelen