Update: De TFSP heeft een update uitgebracht van de Worldwide Integrated Assesment (WIA) on systemic pesticides (2014/1015), waarvan een deel al online staat >

Heldere conclusie

Dit zijn chemicaliën die, op het zaad aangebracht, door alle delen van de plant worden opgenomen (dus ook de bloemen, het stuifmeel en de nectar). De toxische bestanddelen vallen specifiek de zenuwbanen aan van ongewervelde dieren en worden door de producenten als minder schadelijk beschouwd voor gewervelde soorten, met inbegrip van mensen. Het onderzoek komt tot een andere conclusie. Deze moderne pesticiden zijn ongeveer 6.000 keer zo toxisch als het vroeger veel gebruikte DDT. Omdat ze preventief worden ingezet en vaak voor een groot deel in de bodem terecht komen, blijven ze soms jaren actief in de plant en hopen zich op in de bodem en het (grond)water. Zo vormen ze onbedoeld alsnog een groot probleem voor allerlei insecten en vissen die zich in sloten ontwikkelen en onder andere regenwormen, slakken, amfibieën en vogels.

Oproep overheid

Neonicotinoïden werden in de jaren ‘90 in de landbouw geïntroduceerd en behoren tot de meest gebruikte insecticiden ter wereld. Hoewel in Europa vanwege de toenemende bezorgdheid over de effecten van neonicotinoïden enige beperkingen ten aanzien van het gebruik zijn ingesteld, aarzelen overheden nog altijd over de vraag of de bewijzen van de negatieve effecten overtuigend genoeg zijn om actie noodzakelijk te maken. Het onderzoek dat nu is afgerond kan worden gezien als een niet te negeren oproep aan overheden om op wereldwijde schaal maatregelen te treffen om het gebruik van systemische pesticiden terug te dringen.

Het onderzoek omvat een analyse van meer dan 800 wetenschappelijke publicaties, uitgevoerd door een internationaal team van onafhankelijke wetenschappers. De bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Environmental Science and Pollution Research’. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Triodos Foundation .

Kijk voor de belangrijkste conclusies en achtergronden op www.tfsp.info