“De scheepvaartsector kent weinig regelgeving als het gaat om effecten op het milieu. De zeescheepvaart is tamelijk gesloten en weinig transparant,”  zegt Bernice Notenboom. “Wie weet bijvoorbeeld dat de sector veel luchtvervuiling produceert?”

Notenboom is een bevlogen klimaatjournalist. Ze ging de afgelopen jaren op expedities naar de Noord- en de Zuidpool, de Sahara en de top van Mount Everest. Ze maakte documentaires en tv-programma’s, en schreef boeken over wat ze tegenkwam. Notenboom: “Ik wil laten zien wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor mens en planeet.”

Terwijl ze werkte aan een documentaire over een Noordpoolexpeditie in 2014, ontdekte ze min of meer bij toeval de forse klimaateffecten van de scheepvaart. Ze maakte er de film Sea Blind over. Deze film ging begin 2016 officieel in première in Rotterdam. Notenboom: “De meeste zeeschepen varen op zware bunkerolie. Uit de scheepsschoorstenen komt zwavel en CO2, maar ook fijnstof in de vorm van roet. Eén cruiseschip stoot per jaar evenveel roet uit als 1 miljoen auto’s. Er varen 100.000 zeeschepen op de oceanen. Hun uitstoot is ongezond voor mensen en draagt bij aan klimaatverandering.”

Dat de uitstoot van de zeevaart zeer vervuilend is, wijst ook onderzoek van het CBS uit. Daarin staat dat in 2014 de zeevaart een groot aandeel heeft in de Nederlandse luchtvervuiling. Bijna de helft van alle uitstoot van stikstofdioxide werd veroorzaakt door zeevaart. Voor fijnstof bedraagt dit aandeel 40% en bij koolstofdioxide 13%.

CV
BERNICE NOTENBOOM
Bernice Notenboom (1962) is klimaatjournalist en maakt sinds 2000 documentaires en tv-programma’s over de gevolgen van klimaatverandering. Notenboom: “Ik ga op extreme expedities om het veranderende klimaat een gezicht te geven.” Notenboom woont in het westen van Canada. www.bernicenotenboom.com

Verandering

Lang konden zeeschepen redelijk ongestoord varen op hun vervuilende brandstof, zegt Notenboom. “Dat verandert. Rederijen worden zich langzaam bewust van hun verantwoordelijkheid. En sinds dit jaar geldt in enkele drukbevaren gebieden, zoals de Noordzee, regelgeving rond schonere brandstof. De regels zijn opgesteld door de maritieme organisatie van de Verenigde Naties. Het is de bedoeling dat ze over een aantal jaar overal ter wereld gaan gelden.” Maar het overleg hierover verloopt stroef, zegt Notenboom. “Daarom is het positief dat steeds meer bedrijven die levensmiddelen of consumentengoederen produceren, milieueisen stellen aan de rederijen die hun producten vervoeren. Dat schudt de rederijen wellicht wakker.”

Ik wil laten zien wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor mens en planeet.
Bernice Notenboom

Bewust

Toch is er meer nodig, zegt Notenboom. “Het is echt van groot belang dat we ons allemaal realiseren wat de milieuschade is van de scheepvaart. Met de film wil ik dat bewustzijn aanwakkeren, ook onder consumenten.” Want we hebben allemaal de mogelijkheid om verandering te bevorderen. Notenboom: “We zijn gewend om dingen te kopen zonder goed te kijken naar waar ze vandaan komen. Veel van ons voedsel en van de spullen die we dagelijks gebruiken, worden vanaf de andere kant van de wereld aangevoerd. Dat is niet zonder gevolgen voor milieu en klimaat. Het is daarom positief dat steeds meer consumenten duurzaam geproduceerde en duurzaam vervoerde spullen kopen. Dat zal ook in de scheepvaart tot positieve verandering leiden.”

Wil je deze video zien?

Wil je deze video zien?

Cookies zijn nodig om deze video te tonen. Lees er meer over in onze Privacyverklaring >


 

Tekst: Tobias Reijngoud
Fotografie: Carolien Sikkens