Bodemuitputting en diepploegen

Van bodemdilemma's naar integrale verduurzaming

Case Study

Een vruchtbare bodem is de basis voor ons voedsel. Maar hoe zorgen we voor die vruchtbare bodem? Want ook in Nederland is een gezonde bodem niet vanzelfsprekend. Een boer die groente verbouwt doet er bijvoorbeeld goed aan om zijn teelt af te wisselen. En het verbouwen van producten als graan en gras is beter voor de bodem dan wortels of aardappelen. Alleen brengen die laatste producten meer op voor de boer.

De nog jonge provincie Flevoland staat bekend als de meest vruchtbare van het land. Toch neemt de kwaliteit van deze bodem nu al af. Dit komt doordat de boeren intensieve landbouw bedrijven. Dit betekent dat ze zware machines en bestrijdingsmiddelen gebruiken en oogsten in het natte seizoen. Iets dat op korte termijn voor meer opbrengst zorgt, maar wel schade toebrengt aan de bodemstructuur.

Dat de hoogproductieve bodem van Flevoland in gevaar is, blijkt uit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV). In hun rapport ‘Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming’ vragen ze alle betrokken partijen in de keten, boeren, afnemers, overheid en waterschappen, om samen verantwoordelijkheid te nemen.

Lees het volledige rapport:

Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming (PDF)

 

Blijf op de hoogte van al het nieuws over Triodos Foundation

Ontvang onze nieuwsbrief in uw inbox

Schrijf u in

Gerelateerde artikelen