De nog jonge provincie Flevoland staat bekend als de meest vruchtbare van het land. Toch neemt de kwaliteit van deze bodem nu al af. Dit komt doordat de boeren intensieve landbouw bedrijven. Dit betekent dat ze zware machines en bestrijdingsmiddelen gebruiken en oogsten in het natte seizoen. Iets dat op korte termijn voor meer opbrengst zorgt, maar wel schade toebrengt aan de bodemstructuur.

Dat de hoogproductieve bodem van Flevoland in gevaar is, blijkt uit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV). In hun rapport ‘Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming’ vragen ze alle betrokken partijen in de keten, boeren, afnemers, overheid en waterschappen, om samen verantwoordelijkheid te nemen.

Lees het volledige rapport:

Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming (PDF)