Er is onderzoek dat de risico’s nuanceert en ook onderzoek dat de gevaren blootlegt. Dat leidt tot verwarring en houdt maatregelen tegen. Juist daarom is omvattend onderzoek van het grootste belang. Publiek en politiek moeten kunnen oordelen vanuit onafhankelijk getrokken conclusies. Tot nu toe zijn de volgende publicaties uit het onderzoek voortgekomen.

In mei 2013 pleitten onderzoekers van de Universiteit Utrecht in een persbericht voor een internationaal verbod van imidacloprid; een neonicotiniode-insecticide. In hun onderzoek, gepubliceerd in PLoS ONE, laten zij zien dat er een verband is tussen de afname van insectenrijkdom in het oppervlaktewater en het gebruik van insecticide imidacloprid.
Dit onderzoek kwam vlak nadat de EU het gebruik van neonicotinoiden voor twee jaar verbood. Volgens de onderzoekers is een tijdelijk verbod op imidacloprid of een verlaging van de norm geen oplossing: "Dit insecticide is zo schadelijk en blijft zo lang in het milieu dat een internationaal verbod zeker op zijn plaats is".

In juni 2013 verscheen een nieuwe studie van dezelfde wetenschappers in het toonaangevende tijdschrift Current Opinion in Environmental Sustainability . Het is een synthese van meer dan 150 wetenschappelijke studies uit de afgelopen twee jaar, over neonicotinoïden en hun effecten op bijen.
De onderzoekers pleiten in dit onderzoek voor nieuwe regels over de toelaatbaarheid van neonicotinoiden. De huidige toelating is gebaseerd op sterk verouderde criteria en weinig betrouwbare veldstudies. In combinatie met gedegen laboratoriumonderzoek kan verstandiger worden besloten over het gebruik van de neonicotinoiden.

Downloads

Current Opinion in Environmental Sustainability PDF

Persbericht UU over imidacloprid en afname insectenrijkdom PDF

Imidacloprid en afname insectenrijkdom PDF

Zaadbehandeling met systemische insecticiden en honingbijen PDF